Skip to main content

På Södergrens Metallindustri står produktionen i centrum och vi är fast beslutna att kombinera detta med ett starkt miljötänk.

Vi når ett effektivt miljöarbete genom att ständigt utveckla våra produktionsprocesser för att optimera material- och energiutnyttjandet. Vårt mål är att minimera miljöpåverkan och främja hållbar utveckling.

Stål och Stållegering i Återvunnet Material

Vi arbetar nära våra leverantörer för att erbjuda er grönare alternativ. Genom att använda stål och stållegering i återvunnet material bidrar vi till en mer hållbar produktion och minskad miljöpåverkan. Detta innebär att vi kan leverera produkter som uppfyller era hållbarhetsmål.

Förhållningssätt & arbete för en hållbar framtid

Kvävgasgenerator – En Miljövänlig Innovation

Som en del av vårt engagemang för att minska vår miljöpåverkan har vi investerat i en avancerad kvävgasgenerator. Denna teknologi är utformad för att generera kvävgas på ett energieffektivt och miljövänligt sätt.

Hållbarhet på Södergrens Metallindustri

80%

70%

Bild på en äng med gula solroser, blå himmel och ett vindkraftverk

Vår framtidsvision

Södergrens Metallindustri har en tydlig vision för framtiden: att bidra till en mer hållbar metallindustri. Vi tror att innovation och miljöhänsyn går hand i hand, och vi är fast beslutna att fortsätta utveckla och implementera lösningar som gynnar både vår verksamhet och vår planet. Genom att investera i teknologier som vår kvävgasgenerator visar vi vårt åtagande.

Vi är övertygade om att vår strategi kommer att bidra till en mer hållbar framtid för både vår industri och kommande generationer. Tillsammans kan vi skapa en grönare och mer hållbar värld. Välkommen att följa med oss på denna resa mot en bättre miljö!