Skip to main content

Punktsvets för Hållbarhet

Punktsvetsning: Styrka och Precision i Varje Fog

På Södergrens Metallindustri har vi specialiserat oss på punktsvetsning – en avgörande metod för att sammanfoga metall med precision och styrka. Med över 50 års erfarenhet inom metallindustrin, erbjuder vi våra kunder de mest pålitliga och högkvalitativa punktsvetslösningarna på marknaden. Oavsett materialtyp kan vi anpassa oss för att möta dina specifika krav och säkerställa hållbara och starka svetsfogar.

Södergrens Punktssvets

Hos Södergrens Metallindustri kombinerar vi lång erfarenhet med modern utrustning för att leverera svetslösningar av högsta kvalitet. Punktsvetsning är en effektiv och tillförlitlig metod för att sammanfoga tunna metallplåtar, vilket är avgörande i många industriproduktioner. Vi sätter ihop, svetsmuttrar och bultar din produkt med precision och kraft, med hjälp av bra utrustning och skickliga svetsare.

Begränsningar

Material: Alla typer av material, från stål och aluminium till rostfritt stål och andra metaller

Kapacitet: Upp till 100kg

Utrustning

Punktsvets

Vad är punktsvets?

Punktsvetsning ger starka och hållbara fogar som tål höga belastningar, vilket är avgörande för många applikationer inom tillverknings- och byggindustrin. Metoden lämnar minimala märken på den yttre ytan, vilket ger en snygg och ren finish som ofta krävs i synliga delar av produkter.

Processen är snabb och kräver mindre förberedelse och efterarbete jämfört med andra svetsmetoder, vilket bidrar till effektiv produktion och kortare cykeltider.

Punktsvetsprocessen

1. Förberedelse: Plåtarnas ytor rengörs noggrant för att avlägsna olja, smuts och oxid, vilket säkerställer en stark och ren svetsfog.

2. Placering: Plåtarna placeras överlappande på varandra i en punkt där svetsningen ska ske. Kopparlegerade elektroder appliceras på vardera sidan av plåtarna. Elektroderna fungerar både som strömkällor och som tryckverktyg.

3. Svetsning: Våra erfarna svetsare använder avancerad utrustning för att sammanfoga metallerna. Den elektriska resistansen genererar värme, vilket smälter metallen vid kontaktpunkten.

4. Efterbearbetning: Efter svetsningen granskas och bearbetas svetsfogarna för att säkerställa högsta kvalitet och estetik. Detta kan innefatta slipning, polering och inspektion.

5. Kontroll och kvalitetssäkring: Varje svetsad produkt genomgår noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa att den uppfyller våra höga standarder och dina specifika krav.

Användningsområden

På Södergrens Metallindustri erbjuder vi skräddarsydda punktsvetslösningar som uppfyller de strängaste kraven i olika branscher, inklusive fordonsindustri, elektronik, och byggsektorn. Vårt moderna verkstad är utrustat med avancerad svetsutrustning och drivs av ett team av erfarna svetsare, vilket säkerställer att varje projekt utförs med högsta precision.

Låt oss på Södergrens Metallindustri vara din partner för alla dina punktsvetsbehov. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med ditt nästa projekt.

Punktsvetsning: Sammanfogning av Perfektion

Efter att plåten stansat och bockats, skickas den vidare till våra skickliga svetsare. Här sammanfogar de olika delarna till sin slutliga grundform med hjälp av punktsvetsning. Vi säkerställer alltid att rätt svetsmetod används för att uppnå optimal kvalitet och hållbarhet, och vår precision i varje svetsning garanterar att varje produkt vi tillverkar lever upp till de högsta standarderna av styrka och hållbarhet.

Södergrens levererar

Vi skapar och levererar långvariga produkter

Design

Med våra erfarna produktions tekniker & ingenjörer förvandlar vi smidigt dina idéer från ritning till produktion och levererar prototyper med precision.

Expertis

Med över 50 års erfarenhet och en passion för tillverkning, levererar vi komplexa produkter skräddarsydda efter dina specifika behov och krav.

Anpassade lösningar

Oavsett hur komplexa dina projekt är, har vi kunskapen och resurserna för att leverera lösningar som passar perfekt för din verksamhet.

Kvalité & säkerhet

Vi har lång expertis inom en mängd olika svetsmetoder och material, vilket gör oss till en flexibel och pålitlig partner för alla dina svetsbehov.